Konu Bilgileri
Konu: Kuluçkada Sorunların Aranması Yazar: Mustafa SARPKAYA
Okunma: 12029 Yorum: 21
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mustafa SARPKAYA 04-01-2014, Saat: 04:04 AM   
#1
1)     2)    

3)     4)    

RESİMLER: Kuluçkadan çıkan civciv sayısı beklenen sayıdan az olursa ve çıkan civcivlerde kalite sorunları varsa bu durumun nedenlerinin derhal belirlenmesi gerekir. Sorun belirlendikten sonra gerekli düzeltmeler hemen yapılmalıdır. Sorun belirlemek amacı ile civciv çıkmayan yumurtalardan rastgele örnekler alınır ve kırılıp incelenir. Kuluçkada oluşan ölümlerin hangi zamanlarda olduğu belirlenir. Yukarıdaki fotoğraflar böyle bir yumurta kırma uygulamasına aittir. (Fotoğraf 1) İlk 42 saatten sonra kalp atımları başlamış, (fotoğraf 2) 18 ve 20 günler arasında allantoik kese karın içine henüz çekilmemiş, (Fotoğraf 3) 20 ile 21nci günler arasında kabuk içinde civcivin pozisyonu: Baş sağ kanat altında ve gaganın ucunda bulunan kabuk kırma dişi belirgin olarak görülüyor. (fotoğraf 4) Yumurta kabuğu kırılarak müdahale edilen kabukta yapışık bir civciv. Bu civciv normal koşullarda 21. günde gagası ile kabuğu delmeli ve yumurta içinde dönerek kabuğu kesip dışarı çıkabilmeli idi (fotoğraf: F. Tahir Aksoy).

KULUÇKA SORUNLARININ KAYNAKLARI

Kuluçkada oluşan sorunların üç farklı kaynağı vardır. Bunlar; (1) Damızlıklarla ilgili olnlar, (2) kuluçkalık yumurtaların toplanıp saklanması sırasında oluşmuş sorunlar, (3) kuluçka sırasında oluşan sorunlar olarak gruplandırılır.


KULUÇKA KAYITLARI
Kuluçkahanede elde edilen sonuçlar, daima kuluçkahane defterine işlenmelidir. Bu sonuçlar, beklenen değerler (standartlar) ile karşılaştırılmalıdır. Sonuçların tatmin edici olmaması halinde derhal durum değerlendirmesi yapmalı, sorun araştırılıp bulunmalı ve problem geç kalmadan çözülmelidir.

Kuluçka işlemleri sırasında oluşan kimi sorunlar ve çözümün gecikmesi nedeni ile işletmenin çok büyük maddi zararlara uğrayabileceği daima hatırlanmalıdır.

Kuluçkahanede tutulan kayıtlar; gelen yumurtaların tarihi, sayısı, bekletilme süreleri, geliştirme makinesine konuş tarihi, çıkım makinesine taşınma tarihi, çıkım tarihi, konulan yumurta sayısı, dölsüz yumurta sayısı, döllük oranı (%), çıkan civciv sayısı, çıkım gücü (%), kuluçka makinesi randımanı (%) gibi değerlerdir.

Kuluçka sonuçlarının beklenenden kötü olması halinde sorunun hemen aranması gerekir. Sorun arama, 5 ve 6. günlerde ve 18. günde yumurtaların ışıklandırılması ile elde edilen sonuçlar ve kuluçka çıkım sonuçları tümü ile elde edildikten sonra ayrı ayrı yapılır. Civciv çıkmayan bir grup yumurta (Rastgele örnekleme ile kuluçka makinesinin değişik bölgelerinden alınan üç, beş kasaya ait çıkmamış tüm yumurtalar) kırılır ve dölsüz olanlar ile döllü olup ta ölen embriyoların hangi çağda ölmüş oldukları yüzde oran olarak tespit edilir.

KIRILAN YUMURTALARIN SINIFLANDIRILMASI
Civciv çıkmayan yumurtalardan alınmış örneklerin kırılması ve ölmüş embriyoların hangi gelişme safhasında olduklarının bilinmesi sonuçların değerlendirmesinde ipuçları verecektir. Kırılan yumurtalar, aşağıda olduğu gibi gruplandırılmalı ve gruplardaki ölü embriyo / civciv sayıları yüzde olarak hesaplanmalıdır.
1. Göz oluşmamış: Dölsüz, beyaz benekli, kanlı halka gelişmiş (ilk 24 saat)
2. Siyah göz oluşmuş, embriyolar yumurta kabuğunu doldurmamış: Tüy çıkmamış (13 günden küçük), tüy çıkmış (13 ile 16 gün arası)
3. Embriyo, yumurta kabuğunu doldurmuş: Sarı kese civcivin dışında (16-18 gün),
sarı kesenin yarısı ve daha fazlası civcivin içinde (18-20 gün arası)
4. Civciv kabukta yapışık: Civciv kabuğu delememiş, kabuğu delmiş ve kurumuş veya kabuktan çıkmış fakat yapışık.

Yukarıda anlatılan gözlem ve yumurta kırma işleminden sonra elde edilen bilgiler değerlendirilir ve kuluçka sonuçlarını kötü olarak etkileyen faktör ya da faktörlerin tahmini yapılmış olur.

KULUÇKADAN ÇIKIM SORUNLARININ MUHTEMEL NEDENLERİ
Çıkımla ilgili sorunların kimi muhtemel nedenleri aşağıda kısa olarak özetlenmiştir.
Dölsüzlük: Damızlıkların yanlış çiftleştirilmeleri, erkeklerin yaşlanmış olması, sürüde erkek/dişi oranının yanlış olması, yumurtaların eski olması, damızlık yeminin kalitesiz olması, damızlıkların özellikle erkeklerin şişmanlamış olması, erkeklerde ayak hastalıkları, tüm sürüde enfeksiyöz bir hastalığın bulunması, yanlış yerleşim sıklığı, kümeste yanlış ışıklandırma gibi nedenler.
Erken embriyonik ölümler: Yumurtaların toplama ve taşıma sırasında hırpalanmış olmaları, yanlış ilaçlama, damızlık yemlerinde vitamin eksikliği, damızlık sürüde hastalık, kuluçka geliştirme makinesinde yanlış sıcaklık, makinede çevirme ayarının yanlış olması, birinci kritik devrede yapılan gereksiz uygulamalar.
Geç embriyonik ölümler: Yanlış kuluçka makinesi sıcaklığı, yetersiz havalandırma ve oksijen yetersizliği, makine çevirmesinin yetersiz oluşu, damızlıkların beslenme yetersizliği, damızlıklarda hastalık, ikinci kritik devrede yapılan yanlış uygulamalar.
Kabuğa yapışık ölümler: Makinede yanlış sıcaklık, nem oranının düşük olması, makinede ani ve kısa süreli sıcaklık artışları.
Erken çıkım: Makinede Yüksek sıcaklık
Geç çıkım: Makinede düşük sıcaklık, çok beklemiş yumurtalar, yaşlı damızlıklar.
Civcivlerin birlikte çıkmaması: Makinelerde sıcaklık dağılımının düzensiz oluşu, taze ve eski yumurtaların karıştırılmış olması, küçük ve büyük yumurtaların karıştırılmış olması, genç ve yaşlı damızlık yumurtalarının karışmış olması.
Göbekleri şiş ve şekli bozuk civcivler: Makine sıcaklığı çok yüksek, rutubet düşük, kirli yumurtalar.
Buruşuk, kısa, solgun, üzerinde kabuk parçası yapışık civcivler: Makine sıcaklığı çok yüksek, nem oranı düşük, çevirme yetersiz.
İri, üzerlerine yumurta artıkları yapışmış, iki bacak arası ıslak ve kirli, göbek deliği kapanmamış civcivler: Makine sıcaklığı düşük, nem oranı yüksek.

KULUÇKA SÜRESİNDEKİ ÖNEMLİ İKİ KRİTİK DEVRE
Kuluçka esnasında iki tane kritik devre vardır. Birinci kritik devre, 42. saatte kalbin çalışmaya başlaması ile bunu takip eden ilk iki gün boyunca devam eder. İkinci kritik devre ise, yirminci günde civcivin yumurta kabuğunu delmesi ve akciğerlerin tam olarak çalışmaya başladığı anıdır. Bu kritik devrelerde dışarıdan yapılacak herhangi bir etki kolayca ölümlere neden olabileceğinden kuluçka sonuçlarını kötü olarak etkileyebilir. Bu iki devrede yapılacak zorlamalar embriyo ve civciv ölüm oranlarını artırır. Bu iki devre içinde kuluçka makinelerinin düzenli çalışması sağlanmalı ve yumurtalar üzerinde stres etkisi oluşturacak; aşılama, ilaçlama, makinelerin tamiri gibi herhangi bir uygulama yapılmamalıdır.

Kuluçka randımanını etkileyen faktörleri daha iyi anlayabilmek için embriyonun gelişmesini kaba hatları ile bilmek gerekir. Kanatlı embriyoları, memelilerdekinden farklı olarak, yumurta içerisinde depo edilmiş olan besin maddelerinden yararlanarak gelişmelerini tamamlarlar. Memeli embriyoları ise besinlerini plasenta yolu ile anaya ait kan damarlarından alırlar. Ayrıca, memeli embriyosu ana karnında gelişmekte fakat kanatlı embriyosu gelişmesinin büyük kısmını ana vücudunun dışında iken tamamlamaktadır. Kanatlıların embriyoları memelilerdekinden çok daha hızlı olarak büyür ve gelişir. Civciv embriyosunun gelişmesi; (1) Yumurta henüz tavuk karnında iken embriyonun gelişmesi, (2) yumurta yumurtlandıktan sonra oda koşullarında embriyonun gelişmesi, (3) kuluçka makinesi koşullarında embriyonun gelişmesi şeklinde olmak üzere üç bölüm altında incelenebilir.

Tavuk vücudunun sıcaklığı 40.6 – 41.7 °C civarındadır. Bu sıcaklık embriyonun gelişmesi için çok uygundur. Bu nedenle yumurtlama zamanına kadar hücre bölünmeleri süratle devam eder. Yumurta yumurtlandıktan sonra çevre sıcaklığı 22 – 24 °C’nin altına düşmedikçe hücrelerin çoğalması devam edecektir. Bu nedenle 22 – 24 °C sıcaklık, civciv embriyosu için fizyolojik sıfır olarak adlandırılır. Bundan daha aşağıdaki çevre sıcaklığında gelişme durur. Hücre sayısı birkaç bine ulaştıktan sonra karmaşık bir ünite olan blastodisk şekillenir. Blastodisk şekillendikten sonra, saklanacak olan yumurtalarda, hücrelerin gelişmesini durdurmak gerekir. Çünkü bu safhadan sonraki gelişmelerin normal olması için normal kuluçka şartlarının var olması gerekir. Başarılı bir kuluçka ve kuluçka çıkışı için kuluçkada dikkat edilmesi gereken dört önemli faktör vardır. Bunlar; sıcaklık, rutubet, havalandırma ve çevirme olarak bilinmektedir.

Kaynak: Çiftlikdergisi

                   
Cevapla
Kamil SAİM 04-01-2014, Saat: 12:00 PM   
#2
evet bu da bizim kuluçka işini baştan sağma yaptığımızın birçok kanıtı..

teşekkürler abi bu iyi oldu..
Cevapla
Hemid ÖZTURNA 04-01-2014, Saat: 12:00 PM   
#3
Süper olmuş eline bilgine sağlık Teşekkür ederim. Yanlız birkaç bilgi bana ters geldi özellikle yavrunun yumurtanın içinde dönmesi, mantıken düşünürsek civciv 2 büklüm ayakları kafasında hiç kımıldayamaz haldeyken yanlızca kaga hareletleriyle sınırlıyken neşekilde döndüğünü çok kafamı kurcalıyor yumurta kırılmazdan önce nemden dolayı belki olabilir ama kırıldıktan sonra orada takılıp tıırtıklamaya devam ediyor , 2. bir konu sıcaklığın 37 .5 ten yukarı olursa 1 gün erken doğar yazılmış, malesef bu bilgiyi doğrulayacan hiçbir netice almadım şuanda çıkımım var ve 21. gün doldu sıcaklığım 37.8 yumurtalarda çatlak bile yok .
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-01-2014, Saat: 04:46 PM   
#4
Kuluçka işinde iki kere iki her zaman dört etmeyebiliyor maalesef. birşey yapıyor bir sonuç alıyorsun aynı şeyi yapıp başka sonuç alıyorsun. Yukarıda anlatılanların hepsini yapmak pek mümkün görünmüyor. En mükemmeli yazmışlar. Biz de bunun neresine kadar erişebilirsek o kadar iyi olur kanaatindeyim. İnşallah zamanla biz de mükemmeli yakalarız.

Bu konu altında kendi kayıplarımızı çektiğimiz fotoğraflarla paylaşalım. Beyin fırtınası yapalım. Umarım faydalı olur...
Cevapla
Erdal ERSÖZ 04-01-2014, Saat: 04:48 PM   
#5
Süper olmuş eline bilgine sağlık Teşekkür ederim.
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-01-2014, Saat: 04:51 PM   
#6
Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef
   
Cevapla
Ali KIRKBAŞ 04-01-2014, Saat: 06:32 PM   
#7
(04-01-2014, Saat: 04:51 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef

ortadaki ve sağdaki ölüm kontaminasyona bağlı gözüküyor
zannımca
Cevapla
Hemid ÖZTURNA 04-01-2014, Saat: 07:08 PM   
#8
(04-01-2014, Saat: 04:51 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef

yumurta kabukların gayet yumuşak gördüm sorunsuz bence bu enerji kesintilerine benziyor namussuzlar enerji kesmezden duramıyorlar, yoldan gelen yumurtalar çok hassas oluyor hemen etkileniyor. Geçmiş olsun olana çare yok önümüzdeki maçlara hazırlanmak gerek.
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-02-2014, Saat: 09:40 AM   
#9
(04-01-2014, Saat: 06:32 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-01-2014, Saat: 04:51 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef

ortadaki ve sağdaki ölüm kontaminasyona bağlı gözüküyor
zannımca

Bana da öyle geldi. Yumurtaları dezenfekte etmeden koyuyorum makineye bu konuda çok bilgim yok. Araştırmaya devam ediyorum. İnşallah giderecez o eksikliği.
Cevapla
Ahmet ÖDÜBEK 04-03-2014, Saat: 02:00 AM   
#10
Süper abi on numara beş yıldız bi paylaşım emeğine sağlık abi bundan sonra daha dikkatli olup sorunları daha bilinçli bir şekilde tespit edip ona göre önlem alabileceğiz çok teşekkür ederim abi.
-Gold Brahma
-Lıght Brahma
-Dark Brahma
-Isabel Brahma
-Lıght Sussex
-Denizli
-Hint (Asil)
-Hindi
-Keklik
-Güvercin
ahmetodubek@gmail.com
Ara
Cevapla
Metin AYDIN 04-03-2014, Saat: 10:59 AM   
#11
(04-01-2014, Saat: 06:32 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-01-2014, Saat: 04:51 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef

ortadaki ve sağdaki ölüm kontaminasyona bağlı gözüküyor
zannımca

Ali bey 2 ve3. ölüm şekli öncdene bende guruk tavukta yaşadım bunu anlaşılır bir dille açıklarsanız iyi olur, Yumurtayı kırdığımda 2.sinden dahada siyah ve bir sesle kırıldı...

Mustafa bey Öncelikle paylaşım Mükemmel Teşekkür ediyorum...bence şunu Yapabilriseniz bu bilgileri daha sade bir ürünün kullanma talimatı gibi maddeler/öneriler haline getirip üyelere ve her yeni üye olan arkadaşa hemen gönderirseniz en azından link verip yapılabilir ister kullanır ister kullanmaz. burada çok güzel bilgiler var ama aramasını bilemeyince bilgiye ulaşmak zor oluyor...
Köy tavuğu,
Brahma (Şalvarlı Smile )
Lohman

https://www.facebook.com/hobikulucka28
https://www.facebook.com/groups/1427647234190151/

El emeğiyle Hükmetmeyen, Elin emeğine Mahkum olur...(M.A)
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-03-2014, Saat: 11:47 AM   
#12
(04-03-2014, Saat: 10:59 AM)Metin AYDIN Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-01-2014, Saat: 06:32 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-01-2014, Saat: 04:51 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef

ortadaki ve sağdaki ölüm kontaminasyona bağlı gözüküyor
zannımca

Ali bey 2 ve3. ölüm şekli öncdene bende guruk tavukta yaşadım bunu anlaşılır bir dille açıklarsanız iyi olur, Yumurtayı kırdığımda 2.sinden dahada siyah ve bir sesle kırıldı...

Mustafa bey Öncelikle paylaşım Mükemmel Teşekkür ediyorum...bence şunu Yapabilriseniz bu bilgileri daha sade bir ürünün kullanma talimatı gibi maddeler/öneriler haline getirip üyelere ve her yeni üye olan arkadaşa hemen gönderirseniz en azından link verip yapılabilir ister kullanır ister kullanmaz. burada çok güzel bilgiler var ama aramasını bilemeyince bilgiye ulaşmak zor oluyor...

Teşekkürler Metin bey konuyu sabitledim. İlgili bölümün altında tepede sabit kaybolmadan duruyor yani. Aktif kullanıcıların yanısıra forumumuzu uzaktan takip eden sadece yazıları okuyan bir kitle de var emin olun. Biraz da kullanıcıya araştırma fırsatı verelim değil mi? Smile

Ali beyin bahsettiği kontamnasyon olayı bir vasıta aracılığıyla kirlilğin bir yerden bir yere taşınması yani elle ve ya başka sebeplerle yumurtaların kirlenmesi sonucu mikrop bulaşması ve ölümlerin bundan kaynaklanması. ben bunu anladım kendsi de bir izah getirir sanırsam...
Cevapla
Metin AYDIN 04-03-2014, Saat: 12:05 PM   
#13
(04-03-2014, Saat: 11:47 AM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-03-2014, Saat: 10:59 AM)Metin AYDIN Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-01-2014, Saat: 06:32 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [quote='Mustafa SARPKAYA' pid='37835' dateline='1396356670']
Bunlar benim yaşadığım kayıplar maalesef

ortadaki ve sağdaki ölüm kontaminasyona bağlı gözüküyor
zannımca

Ali bey 2 ve3. ölüm şekli öncdene bende guruk tavukta yaşadım bunu anlaşılır bir dille açıklarsanız iyi olur, Yumurtayı kırdığımda 2.sinden dahada siyah ve bir sesle kırıldı...

Mustafa bey Öncelikle paylaşım Mükemmel Teşekkür ediyorum...bence şunu Yapabilriseniz bu bilgileri daha sade bir ürünün kullanma talimatı gibi maddeler/öneriler haline getirip üyelere ve her yeni üye olan arkadaşa hemen gönderirseniz en azından link verip yapılabilir ister kullanır ister kullanmaz. burada çok güzel bilgiler var ama aramasını bilemeyince bilgiye ulaşmak zor oluyor...

Teşekkürler Metin bey konuyu sabitledim. İlgili bölümün altında tepede sabit kaybolmadan duruyor yani. Aktif kullanıcıların yanısıra forumumuzu uzaktan takip eden sadece yazıları okuyan bir kitle de var emin olun. Biraz da kullanıcıya araştırma fırsatı verelim değil mi? Smile

Ali beyin bahsettiği kontamnasyon olayı bir vasıta aracılığıyla kirlilğin bir yerden bir yere taşınması yani elle ve ya başka sebeplerle yumurtaların kirlenmesi sonucu mikrop bulaşması ve ölümlerin bundan kaynaklanması. ben bunu anladım kendsi de bir izah getirir sanırsam...
Bu izahat yeterli oldu teşekkürler..aynen sizinle aynı fikirdeyim benimkisi yönlendirme değilde sadece kendimce bir öneriydi zaten sizde gereğini fazlasıyla yapmış oldunuz..Kolay gelsin..
Köy tavuğu,
Brahma (Şalvarlı Smile )
Lohman

https://www.facebook.com/hobikulucka28
https://www.facebook.com/groups/1427647234190151/

El emeğiyle Hükmetmeyen, Elin emeğine Mahkum olur...(M.A)
Cevapla
Ali KIRKBAŞ 04-03-2014, Saat: 02:54 PM   
#14
https://www.google.com.tr/url?sa=t&sourc...LWbiSM5LwA


Burada detayli bilgi var
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-03-2014, Saat: 03:27 PM   
#15
(04-03-2014, Saat: 02:54 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: https://www.google.com.tr/url?sa=t&sourc...LWbiSM5LwA


Burada detayli bilgi var

Okudum ve çok faydalı bir makale olduğunu gördüm. herkesin bir kere okuması lazım. Paylaşım için teşekkürler...

En çokta şu ikisi ilgimi çekti...
       

ve bi de bu...


   
Cevapla
Hemid ÖZTURNA 04-03-2014, Saat: 04:10 PM   
#16
(04-03-2014, Saat: 03:27 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-03-2014, Saat: 02:54 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: https://www.google.com.tr/url?sa=t&sourc...LWbiSM5LwA


Burada detayli bilgi var

Okudum ve çok faydalı bir makale olduğunu gördüm. herkesin bir kere okuması lazım. Paylaşım için teşekkürler...

En çokta şu ikisi ilgimi çekti...


ve bi de bu...


Helal mustafabey harika bilgiler paylaştınız, lakin bunu biz kimselere anlatamıyoruz , herkes 1 yumurta kaybetmeme peşinde .
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-03-2014, Saat: 05:23 PM   
#17
Sağolun Hemid bey herkes görsün herkes faydalansın. Hep birlikte yavaş yavaş öğreniyoruz.
Cevapla
Ali KIRKBAŞ 04-03-2014, Saat: 08:54 PM   
#18
(04-03-2014, Saat: 05:23 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Sağolun Hemid bey herkes görsün herkes faydalansın. Hep birlikte yavaş yavaş öğreniyoruz.

bu da güzel bir döküman ama ingilizce

http://www.brinsea.com/pdffiles/Brinsea_Handbook.pdf

burada teknik anlamda bir çok mesele var göz atılabilir

http://www.rossanadolu.com/index.cfm?act...&page=docs
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 04-04-2014, Saat: 09:22 AM   
#19
(04-03-2014, Saat: 08:54 PM)Ali KIRKBAŞ Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(04-03-2014, Saat: 05:23 PM)Mustafa SARPKAYA Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Sağolun Hemid bey herkes görsün herkes faydalansın. Hep birlikte yavaş yavaş öğreniyoruz.

bu da güzel bir döküman ama ingilizce

http://www.brinsea.com/pdffiles/Brinsea_Handbook.pdf

burada teknik anlamda bir çok mesele var göz atılabilir

http://www.rossanadolu.com/index.cfm?act...&page=docs

rossanadolunun o listesini inceledim Ali Bey. güzel bilgiler mevcut. genelde büyük işletmeler için yazılmış şeyler ama bizlere de çok faydası olur. Diğer döküman konusunda ingilizcesi olan arkadaşlar belki yardımcı olabilirler. bir hayırsever çıkar çevirirse vatana millete faydası olur Wink
Cevapla
Mustafa SARPKAYA 06-15-2014, Saat: 08:47 PM   
#20
http://www.tae.gov.tr/www/tr/makale/cilt...akale4.pdf

Burada da güzel ve faydalı bilgiler var ilgilenenler için. Malum kuluçka döneminde sayılırız hala.
Cevapla


Kuluçkada Sorunların Aranması Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Hızlı Menü: